Regional cykelförhandling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den regionala cykelförhandlingen arbetar för en strategisk och effektiv utbyggnad av det regionala cykelnätet.

Korta klipp och intervjuer från den första stråkcyklingen. Etappen som cyklades under dagen var mellan Helenelund pendeltågsstation och Ulriksdal pendeltågsstation.

Förhandlingen har inletts i två stråk

Regional cykelförhandling har inletts i två stråk, Norrtull-Häggvik och Liljeholmen-Botkyrka. Stråken är valda för att det finns stor potential för en ökad regional cykling samt en vilja hos kommunerna och Trafikverket att förbättra cykelinfrastrukturen på dessa platser. Det planeras även för att regional cykelförhandlingar ska genomföras i fler stråk framöver.

Metod för en effektiv utbyggnad 

Metoden för den regional cykelförhandlingen i Stockholms län består av fem steg.          

  1. Identifiera och prioritera stråk
  2. Stråkcykling
  3. Intentionsförklaringar
  4. Utredning och stråkstudier
  5. Samordning av stöd

Regionala cykelförhandlare 

Anton Västberg, utvecklingsdirektör och Mikael Ranhagen, enhetschef infrastruktur, är utsedda som Regions Stockholms regionala cykelförhandlare. 

Kontakta gärna de regionala cykelförhandlarna om du vill veta mer. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?