Regional cykelförhandling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu initierar Region Stockholm en regional cykelförhandling som en del i genomförandet av den regionala cykelplanen.

Magnus Kristiansson, projektledare, berättar om den regionala cykelförhandlingen. Från cykelkonferensen 2022.

Under 2022 finns möjlighet för länets kommuner och Trafikverket att medverka i arbetet för en effektiv och strategisk utbyggnad av de regionala cykelstråken tillsammans med Region Stockholm.  

Metod för en effektiv utbyggnad 

Arbetsmetoden har arbetats fram utifrån en kartläggning som bland annat består av analyser av kostnader, prioriteringar och framgångsrika exempel från t ex Köpenhamnsregionen. Arbetsmetoden för den regionala cykelförhandlingen sker i fem steg.     

  1. Identifiera och prioritera stråk
  2. Stråkcykling
  3. Intentionsförklaringar
  4. Utredning och stråkstudier
  5. Samordning av stöd

Regionala cykelförhandlare 

Regionala cykelförhandlare är Anton Västberg, Utvecklingsdirektör och Mikael Ranhagen, Enhetschef Infrastruktur. Förhandlingen inleds under våren 2022.  

Två stråk inleder förhandlingen

Under våren har två stråk att inleda förhandling kring identifierats (steg 1 i förhandlingen), Norrtull-Häggvik och Liljeholmen-Botkyrka. Stråken har prioriterats genom en bedömning av cykelpotential, planeringsmognad och viljan bland kommunerna och Trafikverket att färdigställa sträckan. Cykelförhandlarna har haft enskilda och stråkvisa möten med aktörerna för att tillsammans sätta sträckan och förutsättningarna för cykelförhandlingen.  

Nästa steg är att genomföra stråkcyklingen (steg 2), där politiker och tjänstepersoner cyklar stråken.     

Kontakta de regionala cykelförhandlarna om du vill veta mer om förhandlingen.  

 

 

 

 

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?