Planering för ökad cykling i Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. Ökad cykling är ett mål i både RUFS 2050 och i den regionala cykelplanen för Stockholms län. På denna sida har vi samlat information om det regionala cykelkansliet och vårt arbete med cykelfrågor.

Det regionala cykelkansliet

Stockholmsregionen växer och det ställer allt större krav på smarta och hållbara transportsystem. Cykeln är ett viktigt bidrag i denna omställning. Det regionala cykelkansliet ska underlätta för länets kommuner och Trafikverket i genomförandet av den regionala cykelplanen. Cykelkansliet fungerar som en plattform för regional samverkan samt bidrar med kunskaper inom cykelområdet. 
Region Stockholm ansvarar också för andra områden som är kopplat till cykel som till exempel kollektivtrafiken i länet, att upprätta en länstransportplan samt för framtagandet av den regionala utvecklingsplanen (RUFS). 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?