Nytt bredbandsmål uppnått för Stockholms län

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Utbyggnaden av bredband fortsätter i Stockholms län som når ytterligare ett av den nationella bredbandsstrategins delmål. Tillgången ökar men det är stor skillnad mellan länets kommuner. Det visar den senaste bredbandskartläggningen från Post- och telestyrelsen (PTS).

På bild: Peter Karnung, bredbandskoordinator på Region Stockholm. Fotograf: Marianne E Berggren

Redan förra året nådde Stockholm som första län den nationella bredbandsstrategins mål om att 98 procent av hushållen ska ha tillgång till 1 Gbit/s, eller ha fiber i absoluta närheten, senast 2025. I Stockholms län hade 98,7 procent av hushållen tillgång till bredband på 1 Gbit/s i oktober 2021. I årets kartläggning nås även delmålet om att över 95 procent av alla hushåll ska ha en uppkoppling som medger minst 100 Mbit/s. Drygt 95,2 procent av länets hushåll har en sådan uppkoppling. Detta innebär att Stockholm som ensamt län når två av den nationella strategins mål.

Arbetet går framåt men mycket återstår

Skillnaderna i länet är dock stora. I kommuner med mycket landsbygd är tillgången till bredband lägre än i kommuner med främst stadsbygd. Bland Stockholms läns kommuner har Sundbyberg och Stockholms stad kommit längst med i princip 100 procent hushåll i absolut närhet till 1 Gbit/s bredband, medan Norrtälje har 86,5 procent. Motsvarande andel för kommunerna Nykvarn och Nynäshamn är 90,8 respektive 92,8 procent. Även om Norrtälje kommun har en bit kvar till målet har tillväxten varit snabb med en ökning med 15,5 procent på två år.

-Förutom 1 Gbit-målet når vi nu som första län den nationella strategins mål om andel uppkopplade hushåll, vilket är mycket viktigt. Det är inte förrän hushållen och företagen har en faktisk uppkoppling som vi får ut värdet av bredbandsinfrastrukturen. Utöver det ligger landsbygden fortfarande efter, men vi har en relativt stor ökning i årets kartläggning. I den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, med tillhörande Landsbygds- och skärgårdsstrategi finns målet om att alla hushåll och verksamheter ska ha tillgång till snabbt bredband. Vi har ännu inte sett effekterna av fjolårets stöd som Post- och telestyrelsen (PTS) beviljat projekt i länet. Det kommer ytterligare skynda på utbyggnaden på landsbygden, säger Peter Karnung som arbetar på Region Stockholm som regional bredbandskoordinator. 

Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2021.

De insamlade uppgifterna används bland annat för uppföljning av bredbandsmål på nationell, regional och kommunal nivå samt som underlag för PTS tilldelning av stödmedel för bredbandsutbyggnad.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

· År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

· År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet

· År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?