Bredband

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter är en förutsättning för att Stockholmsregionen ska vara en ledande tillväxt- och kunskapsregion, både för invånare, näringsliv och offentlig sektor. På den här sidan hittar du information om bredbandsutbyggnad i Stockholms län.

Utveckling av bredband i Stockholms län

Bredbandsutbyggnaden har kommit långt i Stockholms län, men än återstår mycket arbete. År 2021 hade drygt 95 procent av länets hushåll och nästan 93 procent av företagen tillgång till snabbt bredband, motsvarande 100 Mbit/s. Det innebär att över 50 000 hushåll fortfarande saknar tillgång till snabbt bredband. Den största utmaningen är på landsbygden och i skärgården, där långa avstånden påverkar marknadens investeringsvilja.

Under år 2021 och 2022 har Stockholms län sammanlagt tilldelats 250 miljoner kronor, från Post- och telestyrelsen (PTS), för att anlägga bredband i områden där det är för dyrt att bygga ut på kommersiell grund. Stödet fördelades till 99 utbyggnadsprojekt runt om i länet och omfattade över 13 000 byggnader. Av dessa var nästan 8 000 fritidshus och resten var permanenta hushåll eller arbetsplatser. Stockholms län har fått en relativt stor andel av det totala stödet i landet under de två senaste åren.

Kartverktyg för bredbandsstödet

Region Stockholms har tagit fram ett kartverktyg som visar fakta om samtliga projekt som finansieras med offentliga medel. Kartan visar även hur bredbandsutbyggnaden ser ut i länet som helhet. Verktyget riktar sig till beslutsfattare, kommunala bredbandssamordnare och invånare i länet som är intresserade och vill följa bredbandsutbyggnaden i vårt län.

Länk till kartan/verktyget:

Bredbandsstöd Experience Builder (arcgis.com)

Utbyggt bredband delmål i RUFS 2050

Utbyggt bredband till samtliga invånare, företagare och offentlig sektor är ett delmål i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen och ett prioriterat område i Landsbygds- och Skärgårdsstrategin.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?