Samverkan med nodstäderna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

De storregionala nodstäderna i östra Mellansverige, och de regionala stadskärnorna med storregional funktion i Stockholms län, har en särskild betydelse för att stärka samband och storregional funktionalitet inom östra Mellansverige som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder.

Flytt- och pendlingsmönstren speglar den pågående integrationen av bostads-, utbildnings- och arbetsmarknaderna i östra Mellansverige, som drivs av förbättrade kommunikationer och en ökad rörlighet i samhället. Den pågående storregionala integreringen sker främst i huvudstråken och i relation till Stockholm. Sambanden avtar med avståndet men ökar med förekomsten av kompletterande funktioner.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?