React Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att förstärka genomförandet av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen genomför Region Stockholm under 2022-2023 projektet React Stockholm – Näringsliv och tillväxt. 

Projektets förväntas bidra till att:

förstärka regionala strukturer för smart kompetensförsörjning, smart innovationskraft och smart konkurrenskraft för hållbar tillväxt i Stockholmsregionen genom grön och digital omställning efter Covid-19 pandemin.

Finansering

Projektet finansieras genom React EU och den regionala utvecklingsfonden. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?