Masshanteringsstrategi för Stockholms län

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det behövs stora mängder berg- och jordmassor för att bygga nya bostäder och ny infrastruktur i Stockholms län. I dag återvinns massorna i alltför låg utsträckning och körs i stället långt bort och läggs på hög. Nu har Region Stockholm tillsammans med flera andra aktörer tagit fram en ny strategi för en mer klimatsmart hantering av massorna.

Tunnelbanebygge Barkabystaden Fotograf: Susanne Walström

Varje år används 19 miljoner ton berg- och jordmassor för att bygga bostäder och infrastruktur i Stockholms län. Samtidigt bryts inom byggprojekten cirka 16 miljoner ton nya massor. I stället för att återanvändas körs dessa ofta långt bort, exempelvis till deponier.

Det behövs nya arbetssätt för att i större utsträckning återanvända de massor som redan finns lokalt inom byggprojekten så att de klimatskadliga transporterna kan minskas.

För att uppnå detta har Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad tagit fram en gemensam masshanteringsstrategi. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en mer resurseffektiv och klimatsmart hantering av berg- och jordmassor i länet och att åstadkomma en regional samsyn kring de problem och lösningar som finns.

Målen i masshanteringsstrategin kommer att följas upp varje år och strategin i sin helhet kommer att följas upp vart fjärde år.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?