Bra tillgång till bredband i Stockholm

Utbyggnaden av bredband fortsätter i Stockholm län. Tillgången är god men det är stor skillnad mellan länets kommuner visar en ny studie från Post- och telestyrelsen (PTS).

På bild: Peter Karnung, bredbandskoordinator på Region Stockholm. Fotograf: Marianne E Berggren

I den nationella bredbandsstrategin mål om att 98 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till 1 Gbit/s, eller ha fiber i absoluta närheten, senast 2025. I Stockholms län hade 98,3 procent av hushållen tillgång till bredband på 1 Gbit/s i oktober 2020. Detta innebär att Stockholm som ensamt län redan nu har nått ett av målen för 2025. Snittet för riket är 95 procent.

Mycket arbete återstår

Skillnaderna bland länets kommuner är dock stora. I kommunerna med mycket landsbygd är tillgången till bredband lägre än i kommuner med främst stadsbygd. Bland Stockholms läns kommuner har Sundbyberg och Stockholms stad kommit längst med 99,9 procent hushåll i absolut närhet till 1 Gbit/s bredband, medan Norrtälje endast har 80 procent procent.  Motsvarande andel för kommunerna Nykvarn och Nynäshamn är 87,7 respektive 92,9 procent. Norrtälje kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med nio procent.

-Det är glädjande att Stockholm som län redan 2020 når målet om 1 Gbit/s, men det är tydligt att mycket arbete kvarstår med att fibrera landsbygden. I den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, med tillhörande Landsbygds- och skärgårdsstrategi finns målet om att alla hushåll och verksamheter ska ha tillgång till snabbt bredband. Årets och kommande års bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen (PTS) kommer spela en viktig roll att nå områden med bredbandsutbyggnad, säger Peter Karnung som arbetar på Region Stockholm som regional bredbandskoordinator sedan början av 2021. 

Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2020.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?