Särskilt driftstöd för dagligvarubutiker

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I dagsläget finns cirka 25 dagligvarubutiker i Stockholms län som får särskilt driftstöd. De flesta av butikerna finns i skärgården på regionala kärnöar men även butiker på fastlandet kan söka stödet om de uppfyller villkoren.

Bilden visar frukt och grönsaker i handelsboden på Adelsö

Syfte med stödet

God tillgänglighet till service för både boende och det lokala näringslivet kan bidra till attraktiva livsmiljöer i skärgården och på landsbygden. 

Vilka är villkoren för att få särskilt driftstöd?

För att beviljas särskilt driftstöd ska försäljningsstället ha ett mångsidigt utbud av dagligvaror och uppfylla följande krav:

  • Ligga mer än 10 km från ett annat försäljningsställe med ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
  • Ha fasta lokaler med öppettider så att kunderna har tillgång till dagligvaror året runt.
  • Ha en nettoomsättning för dagligvaror på högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller liknande underlag.

Som villkor för stödet ska mottagaren åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, till exempel som postombud. Villkoren anges i beslutet och innefattar utbudet av varor som försäljningsstället ska tillhandahålla och hur många timmar per vecka man behöver ha öppet.

Stödet uppgår till högst 300 000 kronor och beräknas utifrån försäljningsställets nettoomsättning av dagligvaror under det senaste året.

Ansökan om stöd

Ansökan om stöd sker via e-tjänsten Min ansökan.
Sista ansökningsdag för 2023: 31 augusti.

Beslut om stöd till kommersiell service fattas enligt SFS 2000:284 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?