Särskilt driftstöd för dagligvarubutiker

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I dagsläget finns cirka 25 dagligvarubutiker i Stockholms län som får särskilt driftstöd. De flesta av butikerna finns i skärgården på regionala kärnöar men även butiker på fastlandet kan söka stödet om de uppfyller villkoren.

Bilden visar frukt och grönsaker i handelsboden på Adelsö

Syftet med stödet

Bra tillgänglighet till service för boende och lokalt näringsliv kan bidra till attraktiva livsmiljöer i skärgården och på landsbygden. 

Villkor för stöd

  • Särskilt driftstöd får lämnas till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som uppfyller följande krav:
  • Är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
  • Har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis.
  • Har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.
  • Som villkor för stödet ska stödmottagaren åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.
  • Villkoren anges i beslutet och innefattar vilket utbud av varor som ska tillhandahållas och antalet timmar som försäljningsstället måste ha öppet per vecka.

Stödet lämnas med högst 300 000 kronor och beräknas utifrån försäljningsställets nettoomsättning av dagligvaror under det senaste året.

Ansökan om stöd

Ansökan om stöd sker via e-tjänsten Min ansökan.
Sista ansökningsdag är 31 augusti, 2023

Beslut om stöd till kommersiell service fattas enligt SFS 2000:284 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?