Stöd till service i skärgården och landsbygden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar på många olika sätt för att bidra till en levande skärgård och stärka möjligheterna att leva på landsbygden och i skärgården.

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 inkluderar hela länet. Den regionala Landsbygds- och skärgårdsstrategin kompletterar RUFS 2050 utifrån landsbygdens särskilda förutsättningar och behov. Kopplad till Landsbygds- och skärgårdsstrategin finns en handlingsplan för 2020-2022.

Utöver genomförandet av strategin ansvarar Region Stockholm för bidrag till verksamheter på landsbygden och i skärgården, är huvudfinansiär för Skärgårdsstiftelsen samt ingår i det nordiska skärgårdssamarbetet och samordnar arbetet inom skärgårdsrådet.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?