STHLM GLOBAL- Stöd och erbjudanden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm erbjuder, under paraplyet STHLM GLOBAL, en bred portfölj av stöd och erbjudanden för internationalisering och export tillsammans med våra samverkanspartners.

Nedan hittar du stöd och erbjudanden inom ramen för STHLM GLOBAL som du kan ha nytta av på din väg mot internationalisering eller för din exportsatsning.

Information om varje partner hittar du via deras respektive webbsidor som du når under länkarna nedan. Region Stockholm erbjuder affärsutvecklingscheck för internationalisering.

Partnererbjudanden

Region Stockholm 

Almi Stockholm Sörmland 

Business Sweden

Connect Sverige Region Öst

Enterprise Europe Network - RISE

Enterprise Europe Network - Företagarna

Företagarna, Stockholm 

Research Institutes of Sweden – RISE

Stockholms handelskammare

Svenska Exportkreditnämnden     

Svensk Exportkredit

Samordning och finansiering

På nationell nivå samordnas uppdraget av Tillväxtverket. I Stockholms län samordnas exportsamverkan (Sthlm Global) av Region Stockholm och genomförs i partnerskap med flera företags- och exportfrämjande aktörer. 

STHLM GLOBAL finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?