Rådgivning till företag inom besöksnäringen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I ett samverkansprojekt mellan Region Stockholm och Almi Stockholm Sörmland, erbjuds kostnadsfri rådgivning till dig som företagare inom besöksnäringen. Rådgivningen utförs av Almi och är till för företag inom besöksnäringen som vill ta sig igenom krisen och rusta för långsiktig hållbar utveckling.

Foto: Anne Sofie Eriksson/mediabank.visitstockholm.com

Rådgivningen ger dig som företagare stöd i att utveckla din verksamhet, ställa om och hitta nya affärsmöjligheter. Almi erbjuder både individuell coachning och grupprådgivning i form av VD-grupper och klustersamarbeten. I ett första skede genomgår varje företag en behovsanalys tillsammans med Almis rådgivare. Ni pratar om ditt företag och vilka specifika behov just du har för att sedan bestämma hur ni går vidare med de olika erbjudanden som finns. 

Boka en analys

För att boka en behovsanalys kontaktar du Almis rådgivare Rut Semere,  Annica Löglund eller Azzam Alm direkt eller genom att fylla i ett kontaktformulär. Kontaktuppgifter, formulär och de olika erbjudandena inom rådgivningen hittar du på Almis webb som du når under länkar längst ner på denna sida.

Om projektet

Projektet "Besök framtiden" ägs av Region Stockholm och utförs i samverkan med Almi Stockholm Sörmland. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det övergripande målet med projektet är att bidra till att företagen inom besöksnäringen överlever effekterna av Coronapandemin och står rustade när pandemin är över och kan fortsätta att växa hållbart därefter.

Projektets mål är att erbjuda anpassade affärsrådgivande insatser för omställning och innovation specifikt riktade till små och medelstora företag inom besöksnäringen i Stockholms län. Insatserna ska bidra till att skapa långsiktiga effekter i form av en stärkt besöksnäring.

Första delen av projektet har tagit fram en ”verktygslåda” med modeller, metoder och verktyg som är helt anpassade för besöksnäringen. Den andra delen ger deltagande företag rådgivning, hjälp att ställa om samt öka sin innovationsförmåga.

Projektets finansiering

Tillväxtverket beviljar Region Stockholm stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet ”Öka små och medelstora företags konkurrenskraft”.

Så fick Skeppsholmsgruppen affärsrådgivning och stöd

Elin Dahlkvist Frid och Matilda Grünberger startade Skeppsholmsgruppen 2017. Under pandemin har företaget fått anpassad affärsrådgivning av Almi Stockholm Sörmland. 

 

 

 

 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?