Region Stockholm utlyser tre miljoner till insatser för ukrainska flyktingar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm utlyser 3 miljoner kronor i projektmedel som stöd till insatser som underlättar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflykstsdirektivets insteg på arbetsmarknaden.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Frågor och svar om projektmedel till Ukrainska flyktingar

Stöd kan ges till kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar om sökanden tydligt visar att projektet inte syftar till att direkt stödja enskild näringsidkare eller enskild person.

Begränsningarna ärprojekt av enbart lokal karaktär, reguljär verksamhet som handhas av staten, Region Stockholm, en kommun eller någon annan eller som avser insatser som genomförts innan ansökan för stöd har inkommit till förvaltningen.

Stöd till projekt kan beviljas till högst 50 procent av projektets totala kostnader. Den som söker stöd ska själv eller genom samverkansparter finansiera projektet med resterande 50 procent av projektets kostnader, mer info i Riktlinjer för anslag hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. Det finns inte någon övre gräns. Nämnden fattar beslut om ansökningar över 300 000 kronor vilket medför en handläggningstid på upp till tre månader. 

Sista ansökningsdag är 28/10 – 2022. 

Om du vill göra en ansökan mejlar du till: projektstod.rlk@regionstockholm.se för hänvisning till ansökningsformulär.

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?