Kräftor och jordgubbar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Genom projektmedel från Region Stockholm har föreningen Nämdö Green Archipelago skapat en modell för hur en småskalig odling av flodkräftor i skärgårdsmiljö kan se ut. Syftet med en sådan odling är att bidra till både samhällsutveckling och aktiv naturvård.

Elin Dahlgren vid odlingstråg för kräftor Fotograf: Arne Fjälling

I Region Stockholms ansvar för länets hållbara utveckling ingår skärgårdsutveckling. Det innebär bland annat att skydda natur- och miljövärden i skärgården och att stärka det lokala näringslivet.

Nämdö Green Archipelago är en ideell förening som arbetar för ett hållbart lokalsamhälle på Nämdö i Stockholms skärgård. Föreningen fick förra året stöd för projektet Kräftor och jordgubbar som belyser flodkräftan och skärgården som en viktig livsmiljö för bevarande åtgärder.

– Att få projektmedel från Region Stockholm har betytt allt. Med hjälp av stödet kunde vi lägga tid och resurser på att utforska vilka möjligheter och svårigheter som finns med kräftodling i skärgården, säger Elin Dahlgren, miljöanalytiker och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och en av dem som har lett projektet.

Kräftor och jordgubbar är en del av det större projektet Cirkulär biosfär – Levande landskap som Nämdö Green Archipelago genomför tillsammans med WWF. Det har som syfte att fånga upp naturtyper eller arter som är särskilt värdefulla för ett specifikt område. På Nämdö är flodkräftan, som idag är rödlistad i Sverige, en sådan art.

I projektet har forskarna skapat ett modellsystem för så kallad akvaponisk odling. Det är en kombination av fiskodling och växtodling där näringsrikt vatten från fisktankar pumpas till växthus eller växtbäddar där växterna tar upp näring ur vattnet. Detta vatten kan sedan återanvändas i fiskodlingen. Det är alltså här jordgubbarna kommer in i bilden.

– Eftersom jordgubbar är något som är starkt förknippat med skärgården och också något som den skulle kunna erbjuda valde vi att kombinera vår kräftodling med just jordgubbsodling. Ett sådant system skulle kunna bidra till både samhällsutveckling och aktiv naturvård, säger Elin Dahlgren.

Förhoppningen är nu att kunna skapa en fullskalig prototyp där systemet kan testköras.

Ett mål med Kräftor och jordgubbar har också varit att främja så kallad naturvägledning, som syftar till att öka förståelsen för ekologiska och kulturella samband och för människans roll i naturen.

– I det här fallet skulle det till exempel kunna handla om att besökare kan titta på kräftodlingen och smaka på jordgubbarna samtidigt som de lär sig om flodkräftans biologi och hotbild, säger Elin Dahlgren.

Nu startar Region Stockholm en ny utlysningsperiod (5-25 april 2023) för projektmedel för hållbar regional utveckling. Totalt finns 18 miljoner kronor avsatta för projektmedel. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?