Beviljade projektmedel 2023

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Dessa projekt beviljades medel under vårens utlysning av projektmedel för hållbar regional utveckling 2023.

Archipelago Remote Services ACROSS
Projektägare: Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Syfte: Projektet ska utveckla och testa en digital metod för scenkonst, musikundervisning och annan verksamhet på distans. Med fokus på skärgården syftar projektet på att öka deltagandet i kulturlivet.
Beviljat belopp: 2 446 900 kronor
Startdatum: 2023-12-31
Slutdatum: 2026-12-31
Diarienummer: KRN 2023-0152

Besökskraft Stockholmsregionen steg 2
Projektägare: Region Stockholm
Syfte: Projektet ska i bred samverkan utveckla, bygga upp och testa strategiska samverkansforum som ökar besöksnäringens tillväxt, undanröjer tillväxthinder och utvecklar konkreta insatser.
Beviljat belopp: 3 463 898 kronor
Startdatum: 2023-11-01
Slutdatum: 2026-10-31
Diarienummer: RS 2023-0425

Cykelskola för fler
Projektägare: Sthlm Bike Cykelklubb
Syfte: Projektet kommer anordna en kringresande cykelskola där personer som inte kan eller har råd att lära sig cykla får en kostnadsfri cykelskola.
Beviljat belopp: 377 500 kronor
Startdatum: 2023-09-07
Slutdatum: 2024-05-31
Diarienummer: KRN 2023-0155

Förstudie SPOK Stockholm
Projektägare: Svensk Form Stockholm
Syfte: En förstudie som ska undersöka behov och möjligheter av att etablera en regional plattform för att främja utveckling av lokal produktion inom tillverkning och kulturella kreativa näringar - från slöjd till industri.
Beviljat belopp: 182 000 kronor
Startdatum: 2023-09-01
Slutdatum: 2023-12-31
Diarienummer: RS 2023-0425

Hållbart skogsbruk och stärkt lokalt näringsliv
Projektägare: Länsstyrelsen i Stockholms Län
Syfte: Projektet fokuserar på incitament, metoder och affärsmodeller för hållbart skogsbruk samt ett behov av att öka jämställdheten och attraktiviteten inom skogsnäringen. 
Beviljat belopp: 299 812 kronor
Startdatum: 2023-09-01
Slutdatum: 2025-05-31
Diarienummer: KRN 2023-0158

Kulturmiljö i skärgården och på landsbygden - hållbara besöksmål
Projektägare: Region Stockholm
Syfte: Projektet ska uppdatera och digitalisera ett program för värdefulla regionala kulturmiljöer i skärgården och på landsbygden. 
Beviljat belopp: 300 000 kronor
Startdatum: 2023-06-12
Slutdatum: 2024-06-07
Diarienummer: KRN 2023-0159

Matråd Roslagen -tvärsektoriell tankesmedja och aktionsnod
Projektägare: Coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening
Syfte: Projektet ska i bred samverkan utveckla, bygga upp och testa strategiska samverkansplattformer för att utveckla och testa småskaliga lokala lösningar inom livsmedelssystemet. 
Beviljat belopp: 150 000 kronor
Startdatum: 2023-05-01
Slutdatum: 2024-12-31
Diarienummer: KRN 2023-0160

Skärgårdsredaktionen
Projektägare: Skärgårsstiftelsen i Stockholms län
Syfte: Projektet ska producera bilder och innehåll som kommunicerar en gemensam värdering för skärgården. Materialet ska tillgängliggöras för aktörer i skärgården.  
Beviljat belopp: 1 215 000 kronor
Startdatum: 2023-09-01
Slutdatum: 2025-12-31
Diarienummer: KRN 2023-0154

Upplev Hovgården
Projektägare: Ekerö kommun
Syfte: Projekt ska genomföra insatser för att främja världsarvet Hovgården på Adelsö i Mälaren. 
Beviljat belopp: 300 000 kronor
Startdatum: 2023-07-01
Slutdatum: 2024-04-30
Diarienummer: KRN 2023-0156
 
Värdeskapande besök i skogen
Projektägare: Länsstyrelsen i Stockholms Län
Syfte: Projektet ska koppla utvecklingen av hållbart friluftsliv i skogen med ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skogen. 
Beviljat belopp: 294 717 kronor
Startdatum: 2023-09-01
Slutdatum: 2025-12-31
Diarienummer: KRN 2023-0157
 
WaterShed Safety Plan for controlling diffuse pollution
Projektägare: Kungliga Tekniska Högskolan
Syfte: Projektet är ett EU-projekt som ska skapa en modell för att minska flödet av näringsämnen som bidrar till övergödning och föroreningar i Östersjön. 
Beviljat belopp: 1 610 850 kronor
Startdatum: 2024-03-01
Slutdatum: 2028-02-29
Diarienummer: KRN 2023-0153

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?