Besöksnäring

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I RUFS 2050, har sju styrkeområden identifierats där näringslivet i Stockholmsregionen ligger i framkant. Ett av dessa styrkeområden är besöksnäringen. Vidare beskrivs besöksnäringen som en framtidsbransch, inte minst för länets landsbygder och skärgård.

Besöksnäringens vikt belyses i samband med tillgänglighet, näringsliv, kärnöar och naturmiljöer med mera. I RUFS 2050 ses besöksnäringen som en viktig faktor bakom förutsättningarna att förlänga säsongen, främst i skärgården. Besöksnäringen ses därmed som en viktig näring i att möjliggöra att verka och bo i skärgården. Besöksnäringen spänner över många olika branscher och efterfrågar en bredd av kompetenser i tätorter såväl som på landsbygd och i skärgården.

I Stockholmsregionen har bland annat besöksnäringen drabbats hårt av pandemin. Näringen har både ekonomisk betydelse och stärker den regionala identiteten och attraktionskraften. Besöksnäringen beskrivs i Stockholmsregionens näringslivs-och tillväxtstrategi spela en vital roll för att attrahera besökare och investeringar i hela Stockholmsregionen. Att identifiera, utveckla och marknadsföra strategiska och hållbara besöksmål runtom i regionen är viktigt för att öka attraktionskraften och positionera Stockholmsregionen som en attraktiv och livskraftig internationell nod.

Tomorrow´s foodtravel

Missade du årets största event inom måltidsturism Tomorrow’s Food Travel?  Se filmen nedan med Gustav Hemming, Tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd. som berättar om Region Stockholms kraftsamling för besöksnäringen. #TFTSWEDEN Arrangerades 2021 av Visit Sweden, Visit Stockholm och Region Stockholm. (klicka på bilden nedan så visas filmen).

Thumbnail Tomorrows food 2021.png

Fler filmer

Se filmer med 10 inspirationstalare på Kunskapsbanken Måltid. Till varje film finns även en sammanfattande text.  

Se här och välkommen till en värld av kunskap

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?