Affärsutvecklingscheckar, våra samarbetspartners

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar med ett antal samarbetspartners för genomförandet av programmet affärsutvecklingscheckar.

Region Stockholm är projektägare, beslutsfattare och strategiskt ansvarig, men besluten om vilka som får stöd fattas tillsammans av en bedömningsgrupp som ingår i samarbetet.

Du hittar mer information om alla våra samarbetspartners på deras webbsidor nedan. De kan även ha andra typer av stöd för ditt företag.

Aktörer som ingår i bedömningsgrupperna

Enterprise Europe Network - RISE

Företagarna, Stockholm 

Exportkreditnämnden     

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

Enterprise Europe Network RISE

Tillväxtverket

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?