Så ser tryggheten ut i Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under 2021 presenterade Trygghetskommissionen rapporten En trygg Stockholmsregion som tagits fram på uppdrag av Region Stockholm.

I Trygghetskommissionens uppdrag ingick delrapporten Trygghet i fokus och slutrapporten En trygg Stockholmsregion. Slutrapporten beskriver Region Stockholms roll i arbetet för att öka säkerheten och tryggheten i Stockholmsregionen och presenteras både som pdf och ett kartverktyg.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?