Digitaliseringens tid

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Rapporten Digitaliseringens tid har tagits fram av Region Stockholm för att ta reda på hur digitaliseringen i länets små företag sett ut under covid 19-pandemin. Syftet är att utveckla, koordinera och leverera insatser som stärker förutsättningarna för mindre företag att dra fördel av digitaliseringen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?