Befolkningsstatistik

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholms läns befolkning ökade med 24 888 personer under år 2022, vilket motsvarar 1,0 procent. Sista december 2022 hade länet 2 440 027 invånare. Det är en folkökningstakt som är högre än rikets 0,7 procent. Här kan du ta del av och utforska den senaste statistiken i vårt interaktiva verktyg.

I antal räknat ökar Stockholms län mest av länen och procentuellt är det enbart Uppsala som hade en högre folkökningstakt.

Jämfört med föregående år ökade befolkningen med 1 739 fler personer år 2022. År 2022 var dock folkökningen lägre än genomsnittet för de senaste tio åren, som är en ökning om cirka 31 300 personer.

Det var inflyttningen som bidrog mest till folkökningen. Antalet personer som flyttade in var 78 721 och antalet som flyttade ut var 66 242 och flyttnettot var därmed 12 479 personer. Av länets totala flyttnetto var flyttnettot mot utlandet 17 228 och -4 749 för flyttningarna till och från övriga län.

Stockholms län har en hög andel unga personer och så långt bak i tiden som det finns tillgängliga uppgifter har det fötts fler barn än det avlidit personer. Under år 2022 föddes 26 356 barn och 16 194 personer avled, vilket ger ett födelsenetto på 10 162 personer. Det är ett lägre födelsenetto än föregående år som uppgick till 13 442 personer. Barnafödandet sjönk markant under år 2022 och var det lägsta antalet födda sedan år 2005. Det var inte bara i Stockholms län som barnafödandet sjönk utan en minskning som skett i alla län utom Västmanlands län (+6).

Förutom flyttnettot och födelseöverskottet består folkökningen år 2022 även av ett positivt justeringstal på 2 247 personer. Justeringstalet består till stor del av sent inrapporterade invandringar.

Interaktiv statistik 

Nedan kan du se befolkningen och dess utveckling via flikarna upptill i diagramfältet.

All underlagsdata finns tillgänglig i SCB:s statistikdatabas

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?