Befolkningsprognos för Stockholms län

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm tar regelbundet fram befolkningsprognoser och framskrivningar för länets utveckling. Här kan du ta del av och utforska den senaste befolkningsprognosen i vårt interaktiva verktyg och även ladda hem statistiken till din dator.

Sammanfattning

Befolkningen i Stockholms län beräknas öka från 2 415 139 den 31 december 2021 till cirka 2 620 800 den 31 december 2031. Det innebär alltså en folkökning på omkring 206 000 eller 9 procent. Folkökningen drivs främst av att det beräknas födas fler barn än det avlider personer men även flyttningarna bidrar positivt till folkökningen. Största procentuella förändringen sker bland personer som är 80 år eller äldre som beräknas öka med 56 procent fram till slutet av 2031. I antal räknat ökar Stockholms stads folkmängd mest, men ser man till procentuell folkökning beräknas den bli som störst i Sundbyberg följt av Nykvarn och Upplands bro.

Interaktiv prognos

Metod och data

För metodbeskrivning klicka här

För excelfil med data för 2022-2031 för kommunerna och utblick 2060 för länet klicka här 

För excelfil med data för 2022-2031 för planområden grupperade efter ålder klicka här

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?