Klimat

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm tar regelbundet fram en koldioxidbudget för Stockholms län tillsammans med Länsstyrelsen. Budgeten visar den mängd koldioxid som länet som mest kan släppa ut om vi ska kunna uppfylla vår del i Parisavtalet. Klimatläget i Stockholmsregionen är en rapport som följer upp hur klimatarbetet går, kopplat till målen i Klimatfärdplan 2050.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?