Cykelbokslut

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

En gång per år presenterar Region Stockholm ett cykelbokslut som beskriver utvecklingen av cykelnätet i förhållande till den regionala cykelplanen. Här hittar du bokslutet för 2023.

Cykelbokslutet för 2023 visar att: 

  • Hittills är 25 procent av det regionala cykelnätet utbyggt i standard med den regionala cykelplanen och över 80 procent av nätet har någon form av cykelvägar.
  • Under 2023 byggdes 15 kilometer av det regionala cykelnätet ut till regional standard, en något högre siffra än 2022 (14 kilometer). Stockholm stad, Solna stad och Järfälla kommun står för flest utbyggda kilometer.
  • Kommunerna och Trafikverket har fattat beslut om fortsatt utbyggnad av det regionala cykelnätet med 69 kilometer.
  • Sopsaltning används fortsatt i stor utsträckning för att öka vintercykling och totalt sopsaltades cirka 420 kilometer av det regionala cykelnätet vintertid.

Under året har riktlinjer har tagits fram för att säkerställa att de regionala cykelstråken ska fungera vid en omledning under byggtid. Riktlinjerna ska vara ett stöd vid planering och är utformade för att fungera både vid kortvariga och långvariga byggprojekt.

Fakta om de regionala cykelvägarna

De regionala cykelvägarna ska vara framkomliga och trafiksäkra. De ska bland annat:

  • vara tillräckligt breda för att cyklister ska kunna mötas och göra omkörningar på ett trafiksäkert sätt.
  • vara separerade från gångtrafik och motortrafik  
  • ha god och kontinuerlig belysning
  • undvika tvära kurvor
  • ha rutiner för underhåll som säkerställer goda förhållanden året runt
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?