Tekniska försörjningssystem

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tekniska försörjningssystem som till exempel dricksvattenförsörjning, avfallshantering och energidistribution är viktiga områden för regional planering och utveckling. 2021 tog Region Stockholm fram ett kunskapsunderlag om samförläggning av ledningar

Kunskapsunderlaget "Samförläggning av ledningar" har tagits fram som en komplettering till tidigare rapporter framtagna av Region Stockholm. Rapporten redogör för samförläggning av ledningar kopplat till vatten och avlopp, el, fjärrvärme och fjärrkyla och till digital infrastruktur.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?