Kompetensförsörjning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm tillhandahåller årligen analyser som redovisar kompetensförsörjningsläget i Stockholms län. Analyserna används i Kompetensarena Stockholms arbete med att utveckla och underlätta den regionala kompetensförsörjningen. Här hittar du de senaste prognoserna. Det interaktiva statistikverktyget hjälper dig att själv utforska läget.

Rapporter

Rapporterna "Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser 2035” och  branschvisa prognoserna finns i form av pdf-filer till höger.

Om det interaktiva statistikverktyget

Verktyget ger en överblick av kompetensförsörjningsläget och är ett komplement till rapporten.

I verktyget kan du enkelt identifiera utbildningsgrupper och se om prognosen pekar mot framtida brist, balans eller överskott.

Verktyget innehåller också statistik om matchning och utbildningsflöden. Matchning ger en indikation över efterfrågan på en viss utbildning och visar hur stor andel personer med en viss utbildning som arbetar i ett yrke som matchar utbildningen. Utbildningsflöden ger en översikt över hur många som studerar en viss utbildning.

I verktyget finns statistik om ungdomsgymnasiet, yrkesinriktningar på Komvux, Yrkeshögskolan samt högskola och universitet. Med hjälp av statistiken kan du följa utvecklingen för att exempelvis se om fler personer utbildar sig inom identifierade bristområden.

Källor

Statistik om matchning, Yrkeshögskola och högskola hämtas från SCB, medan statistik om ungdomsgymnasiet och Komvux hämtas från Skolverket.

Modellbeskrivning

Modellbeskrivningen, som du hittar till höger, beskriver hur resultaten ska tolkas och vilka metoder som använts för den regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen.

Interaktiv prognos

.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?