Forum för regionplanering

Arbetar du med fysisk planering inom Stockholms län? Forum för regionplanering är en återkommande mötesserie som är till för alla som arbetar med fysisk planering inom regionen.

Under ca 4 gånger per år arrangeras möten inom nätverket med aktuella teman. Forumet vänder sig i första hand till dig som arbetar med översiktsplanering och strategisk samhällsplanering i någon av länets kommuner, inom Länsstyrelsen Stockholm, Trafikverket Stockholm och Region Stockholm.

Nästa träff 28 oktober -Finansiering och stöd för samhällplanering och utveckling

Höstens digitala forum, den 28 oktober kl 13-15, ägnas till inspiration och erfarenhetsutbyte kring de möjligheter som finns genom extern finansiering.

Under eftermiddagen kommer vi få höra från flera aktörer som hanterar ansökningar och har medel att dela ut. Allt ifrån akademin som berättar om  samarbetsmöjligheter till representanter från olika projekt som som gått hela vägen och nu driver spännande projekt med externt stöd och finansiering.

Program och anmälan

Träffar 2021

Så påverkar pandemin våra resvanor, 22 april 2021

Träffar 2020 

Glappet på bostadsmarknaden, 28 maj, 2020 

Flerkärnig stadsutveckling och bebyggelsestruktur, 23 september 2020

Att planera för människors hälsa i en växande region, 1 december 2020

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?