Forum för regionplanering

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Arbetar du med fysisk planering inom Stockholms län? Forum för regionplanering är en återkommande mötesserie som är till för alla som arbetar med fysisk planering inom regionen.

Under ca 4 gånger per år arrangeras möten inom nätverket med aktuella teman. Forumet vänder sig i första hand till dig som arbetar med översiktsplanering och strategisk samhällsplanering i någon av länets kommuner, inom Länsstyrelsen Stockholm, Trafikverket Stockholm och Region Stockholm.

Träffar 2021

Så påverkar pandemin våra resvanor, 22 april 2021

Finansiering och stöd för samhällsplanering och utveckling 28 oktober 2021

Träffar 2020 

Glappet på bostadsmarknaden, 28 maj, 2020 

Flerkärnig stadsutveckling och bebyggelsestruktur, 23 september 2020

Att planera för människors hälsa i en växande region, 1 december 2020

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?