Region Stockholm genomför en flyttstudie

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under april går en enkät ut till 11 000 personer som flyttat till eller från länet under 2021. Syftet med enkäten är att få mer kunskap om vad som attraherar till länet och vad som gör att människor flyttar ut.

Under 2022 fördjupar Region Stockholm kunskapen om orsakerna bakom senaste årens flyttrender. Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner, och har länge haft en stor inflyttning till regionen med människor från alla delar av landet som söker sig hit för arbete och studier. År 2018 skedde ett trendbrott då det första gången på länge flyttade ut fler från länet än in till länet. Under 2021 var det omkring 45 000 som flyttade in till länet och cirka 53 000 som flyttade ut. Barnfamiljerna är en grupp som flyttar ut i högre grad än andra, men länet har en fortsatt stark attraktionskraft för unga vuxna.

Enkät till 11 000 flyttare

Under april går en enkät ut till 11 000 personer som flyttat till eller från länet under 2021. Syftet med enkäten är att få mer kunskap om vad som attraherar till länet och vad som gör att människor flyttar ut. De som svarar på enkäten bidrar med värdefull kunskap som kommer bli en viktig hjälp i planeringen av bostadsområden, infrastruktur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och annan samhällsservice.

Enkätstudien genomförs av undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av Region Stockholm.

Resultaten från flyttstudien presenteras under hösten 2022.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?