Demografiska prognoser, publikationer och kartor

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Demografiska prognoser

Här hittar du den senaste befolkningsprognosen för Stockholms län som helhet och kommunerna.

Aktuell befolkningsprognos för Stockholms län 

Rapporter, strategier och planer 

Här hittar du rapporter, planer och strategier om regional utveckling i Stockhomsregionen.

Alla aktuella publikationer

Kartor

Region Stockholm arbetar med GIS, ett system för att kombinera geodata med annan information för att sedan presenteras i kartform. Här hittar du kartor som hör till RUFS 2050.

Kartor, GIS och områdesdata.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?