Regionplanering

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholms län har en av Europas starkaste befolkningsökning. För att klara att växa hållbart och effektivt krävs god långsiktig planering, tydliga mål och ett bra samarbete mellan regionens aktörer. Region Stockholm, Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för länets regionplanering som ger vägledning för kommunerna och andra aktörer i den efterföljande planeringen.

Regionplanering bygger på en systemsyn och analyser av långsiktiga samhällsförändringar och behov. Det är en löpande process som sker i ständig samverkan och dialog med många aktörer. Förvaltningen bidrar med kunskapsutveckling, regionala strategier och förhållningssätt samt regionala processer för att driva på ett genomförande. Fysisk regionplanering utgår från olika geografiska perspektiv - från mellankommunalt och regionalt till storregionalt och nationell/europeiskt perspektiv.

Vi har lång erfarenhet att bedriva regionplanering. Den första regionplanen för Stockholms län kom redan 1958. Den nu gällande planen, RUFS 2050är ett resultat av samverkan och dialog med alla aktörer som behöver bidra till att planen förverkligas.

De rumsliga principerna för den fysiska planeringen

  • Stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena
  • Sammanlänkade regionala stadskärnor
  • Resurseffektiva system för människor och gods
  • Sammanhängande grönstruktur och robust vattenmiljö
  • Starka kopplingar mellan stad och land
  • Tillgängliga innovations-, företags- och beslutsfattarmiljöer

Aktuella projekt och processer

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?