Regionplanering

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholmsregionen har en av Europas starkaste befolkningsökningar. För att regionen ska kunna växa hållbart och effektivt krävs långsiktig planering, tydliga mål och ett bra samarbete mellan regionens aktörer. Region Stockholm ansvarar för länets fysiska regionplanering som ger vägledning för kommunerna och andra aktörer i deras planering.

Regionplanering bygger på en systemsyn och analyser av långsiktiga samhällsförändringar och behov. Det är en löpande process som sker i ständig samverkan och dialog med många aktörer. Region Stockholm bidrar med kunskapsutveckling, regionala strategier och förhållningssätt samt processer för att driva på genomförandet. Fysisk regionplanering utgår från olika geografiska perspektiv - från mellankommunalt och regionalt till storregionalt och nationellt/europeiskt perspektiv. Det handlar bland annat om var vägar ska dras, hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var nya bostäder behöver byggas.

Stockholm har lång erfarenhet att bedriva regionplanering. Den första regionplanen för Stockholms län kom redan 1958. Den nu gällande planen, RUFS 2050, är ett resultat av samverkan och dialog med alla aktörer som behöver bidra till att planen förverkligas.

De rumsliga principerna för den fysiska planeringen

De rumsliga principer som idag styr den fysiska planeringen i Stockholmsregionen är:

  • Stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena
  • Sammanlänkade regionala stadskärnor
  • Resurseffektiva transporter för människor och gods
  • Sammanhängande grönstruktur och robust vattenmiljö
  • Starka kopplingar mellan stad och land
  • Tillgängliga ytor och miljöer för företagande och innovation

Aktuellt inom regionplanering

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?