Statistik för de regionala stadskärnorna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hur har de regionala stadskärnorna utvecklats sedan RUFS 2050 togs fram?

Region Stockholm har studerat hur de regionala stadskärnorna har utvecklats sedan 2017.

Uppföljningen beskriver utvecklingen avseende befolkning, bostadsbyggande, sysselsättning, resande och pendling.

Vi kan se att kärnorna i regionen utvecklas starkare än regionen i övrigt när det gäller bostads- och befolkningsutveckling men att antalet arbetsplatser i kärnorna inte utvecklats lika starkt.

Det råder emellertid stora skillnader mellan kärnorna och även mellan den norra och södra regionhalvan. Bland annat så har utvecklingen av antalet arbetsplatser varit starkare på den södra regionhalvan, en tendens som skiljer sig från tidigare uppföljningar. När det gäller pendling mellan kärnorna så är Stockholmsregionen fortfarande en starkt enkärnig region där de flesta pendlingsrelationerna sker med den centrala regionkärnan. Störst interaktion mellan kärnorna finns på den norra regionhalvan.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av de regionala stadskärnorna
(Länken fungerar bäst i Chrome,  Firefox eller Microsoft Edge)

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?