Cohes3ion

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Projektet Cohes3ion fokuserar på stärkt regional konkurrenskraft och tillväxt genom smart specialisering. För att förstärka genomförandet av Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering deltar Region Stockholm i projektet som pågår 2019 – 2022.

Smart specialisering handlar om att bygga på de styrkeområden som redan finns i en region och samtidigt ha beredskap för att nya områden med potential att bli nya styrkeområden växer fram i takt med att näringsliv och samhälle förändras.  

För att förstärka genomförandet av Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering deltar Region Stockholm i projektet Cohes3ion, som pågår 2019-2022. I projektet ingår 10 partners från 8 europeiska länder: Irland, Italien, Polen, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Projektet förväntas bidra till att:

  • stärka effekten av Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering
  • genom ökad samverkan mellan Region Stockholm och aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor bidra till att stärka Stockholmsregionens innovationskraft, internationella konkurrenskraft och tillväxt samt bidra till fler arbetstillfällen och ökad sammanhållning  
  • främja en flernivåstyrningsmodell

Mer information

Mer information och bra exempel på samverkan finns under länkar. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?