Innovation och smart specialisering

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Smart specialisering identifierar och prioriterar ett begränsat antal spetsområden där offentliga medel för forskning och innovation förväntas göra mest nytta.

Smart innovationsekosystem

Samverkan på flera nivåer mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhället spelar en avgörande roll för att utveckla globalt ledande forsknings- och innovationsmiljöer. I Stockholmsregionen finns ett stort antal innovationsmiljöer, science parks, inkubatorer, samverkansplattformar och samverkansprojekt mm med ambitioner att samla regionala aktörer och erbjuda olika former av stöd.

Smart specialisering

Syftet med smart specialisering är att identifiera och prioritera ett begränsat antal spetsområden där offentliga medel för forskning och innovation förväntas göra mest nytta och där regionala aktörer har goda förutsättningar att bibehålla och förstärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft.

I Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering prioriteras följande områden:

  • Life science, vård och hälsa
  • IKT, tech och digitalisering
  • Industriell omställning genom hållbar produktion
  • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling

Under 2022 inleds arbetet med att ta fram färdplaner för de prioriterade områdena i Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.

Projektet Cohes3ion

För att förstärka genomförandet av Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering deltar Region Stockholm i Interreg-projektet Cohes3ion, som fokuserar på stärkt regional konkurrenskraft och tillväxt genom smart specialisering.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?