Nyheter - Fordonsdalen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Välkommen att ta del av Fordonsdalens nyheter.

Kartfunktion för test- och demonstrationsmiljöer (PDF-format)

2022-11-17:

Nu finns ett samlat underlag för ”Kartfunktion för test- och demonstrationsmiljöer” även i PDF-format. Se under Bilagor längre ned på sidan.

Kartfunktion för test- och demonstrationsmiljöer

2022-04-01

Stockholmsregionen har en omfattande fordonsindustri och ett världsledande ICT kluster. Projektet Fordonsdalen Stockholm har som mål att stötta fordonsindustrins omställningsförmåga och konkurrenskraft. I de kartläggningar som har genomförts tydliggörs en stark tilltro till att test- och demoarenor kan bidra till utveckling av både innovativa och klimatvänliga produkter. Genom att tillgängliggöra test-och demonstrationsmiljöer är därför vår förhoppning att stärka nya samarbeten och innovationsförmågan inom industrin i regionen.

Vi har inventerat de test och demonstrationsmiljöer vi har i Stockholmsregionen. Utifrån inventeringen har vi tagit fram ett digitalt verktyg i form av en kartfunktion som ger en tydligare bild av vilka miljöer som finns i regionen inom områden mobilitet, transportsystemet, fordonsindustrin samt kopplingen fordonsindustrin och ICT området. Vi planerar att uppdatera verktyget årligen.

Till kartverktyget

Frågor

För eventuella frågor, välkommen att kontakta projektkoordinator, Olga Vassilieva-Blücher på e-post: olga.vassilieva-blucher@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?