Fordonsdalen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Fordonsdalen ska stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem.

Fordonsindustrin är viktig för regionen och för Sverige

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och den enskilt största exportsektorn i Sverige.  En tredjedel av alla anställda inom fordonsindustrin finns i Stockholmsregionen och i Östra Mellansverige och påverkar därmed Sveriges sysselsättning och landets ekonomi.

Nya behov och möjligheter för fordonsindustrin

Transportsystemet genomgår en omställning kopplad till klimatmål och hållbarhetsanpassning av samhället. Parallellt med detta sker en snabb teknisk utveckling inom fordonsindustrin. Vi ser redan mer komplexa system med nya fordon, elektrifierade vägar, laddinfrastruktur, uppkopplade fordon och mobilitetslösningar, ny digital teknologi, cirkularitet och krav på hållbarhet.

Stockholm och Östra MellanSverige har unika förutsättningar med en omfattande fordonsindustri, världsledande ICT kluster, stark akademi och utbildning, drivande näringsliv och engagerad offentlig sektor för att bygga ett starkt och långsiktigt kluster kring samverkan och innovation för framtidens fordonsindustri.

Storregionalt samarbete för framtidens fordonsindustri

Fordonsdalens koncept bygger på ett antal projekt som är delfinansierade av europeiska regionala utvecklingsfonden. Region Stockholm är projektägare och driver arbetet i nära samverkan med ett stort antal parter.

Målet med projekten är att påskynda den gröna och digitala omställningen i fordonsindustrin med dess små- och mellanstora företag (SME) samt utveckla fordonsindustrin i regionen för att säkra tillväxt och internationell konkurrenskraft. 

Projekten i Fordonsdalen

Kort information om de olika projekten hittar du i en pdf under bilagor. 

Fordonsdalens webbsida

Vill du läsa mer om projekten? Välkommen till vår gemensamma webbsida www.fordonsdalen.se

Nyheter

Ta del av Fordonsdalens nyheter. Till nyhetssidan för Fordonsdalen. 

Kommande event och utbildningar

Digitalt frukostsseminarium om cybersäkerhet.

"Risker och möjligheter – omställning inom Fordonsindustrin"
Datum och tid: 16 maj, kl. 08.30-09.45

Seminariet vänder sig till små och medelstora företag samt ICT, som är kopplade till fordons- och transportbranschen.

Anmälan och inbjudan till frukostseminariet


Digital distansutbildning - "Hållbarhet i praktiken" | KTH

Datum och tid: 31 maj - 25 oktober (7 träffar).

Utbildningen, som anordnas kostnadsfritt av KTH, vänder sig till små och medelstora företag med 10–249 anställda med anknytning till fordonsindustrin och elektrifieringsomställningen. 

Mer information och anmälan till utbildningen 

Aktiviteter och events

Samverkanspartners

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?