Export och investeringar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

God internationell tillgänglighet skapar förutsättningar för näringslivet att växa och stärka sin konkurrenskraft på en global marknad. Näringslivs- och tillväxtstrategin ska hjälpa till att stärka och utveckla export, internationalisering och investeringar.

För att säkerställa tillväxt och välfärd framåt är det viktigt att positionera Stockholmsregionen som ett tillgängligt dynamiskt internationellt centrum för näringsliv och forskning. 

Näringslivs- och tillväxtstrategin ska hjälpa till att stärka och utveckla export, internationalisering och investeringar genom att: 

  • Öka exportförmågan hos små och medelstora företag
  • Öka attraktionskraften och positionera Stockholmsregionen
    som en attraktiv och livskraftig internationell nod
  • Förstärka den internationella tillgängligheten
  • Vidareutveckla stödsystemet för internationalisering och
    export samt verka för långsiktig finansiering av detta

Som huvudstadsregion, landets transportnav, centrum för beslutsfattande behövs tillgång till stabil höghastighetsuppkoppling till internet och väl fungerande och hållbart transportsystem med snabba direkta förbindelser såväl inom som till regionen. För att stärka förutsättningarna för internationalisering och export erbjuds små och medelstora företag i dagsläget stöd via exportsamverkan Sthlm Global och affärsutvecklingscheckar för internationalisering.

Mer information om Sthlm Global och affärsutvecklingscheckar under länkar. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?