Digitalisering i näringslivet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

En framgångsrik digital transformation hos företagen är en viktig byggsten i näringslivets fortsatt starka konkurrenskraft och tillväxt i Stockholmsregionen. För att främja transformationen finns hos Region Stockholm en regional digitaliseringskoordinator.

Kvinna som arbetar i fabrik med att löda

Region Stockholm genomför som regionalt utvecklingsansvarig regeringsuppdraget regional digitaliseringskoordinator under 2021-2025. Uppdraget ska främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster och bidra till strategisk samverkan mellan relevanta aktörer inom digitalisering och därmed bidra till regional tillväxt.

Den regionala digitaliseringsfunktionen på Region Stockholm utgår ifrån det tredje målet i RUFS 2050: Vi ska vara en ledande tillväxt- och kunskapsregion 2050 med fokus på digitaliseringen som en språngbräda för att utveckla näringslivet.

Region Stockholm arbetar på många olika sätt för att främja företagens digitala omställning.

  • Fordonsdalen Stockholm är ett exempel som ska stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem. Den digitala transformationen hos företagen är en viktig del i övergången till en hållbar fordonsindustri. Läs mer under länkar.
  • Region Stockholm erbjuder också finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet inom digitalisering. Läs mer om affärsutvecklingscheckar under länkar.
  • Regionen har gjort en kartläggning bland företagen i Stockholmsregionen om hur digitaliseringsarbetet har påverkats av covid-19 pandemin. Under pandemin har många företag behövt ställa om. Att snabba upp digitaliseringstakten har varit ett sätt för många medan andra startade sin digitaliseringsresa för länge sedan. Under länkar kan du se några korta filmer som berättar om hur fem olika företag inom olika branscher har gjort med sin digitalisering.
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?