Besökskraft Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Besökskraft Stockholmsregionen arbetar för att etablera och bygga upp en regional struktur för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Stockholms län.

Projektet ska

  • ta fram förslag på hur en regional funktion kan se ut, som arbetar strategiskt med utvecklingen av en hållbar turism och växande besöksnäring.
  • stärka och stötta en hållbar utveckling av besöksnäringen.
  • i samarbete med näringsliv, kommuner, destinationsbolag, länsstyrelse, branschorganisationer, civilsamhälle, universitet och högskolor skapa en arena för besöksnäringen.
  • ta fram strategiska utvecklingsområden och övergripande fokusområden, samt vision för det fortsatta arbetet.

Projektets förväntas bidra till

  • ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag inom besöksnäringen.
  • stärkt attraktionskraft för en växande besöksnäring i Stockholmsregionen även efter pandemin.
  • ökad samordning och förbättrat stöd till en hållbar utveckling av besöksnäringen i Stockholmsregionen, vilket gynnar den regionala tillväxten.
  • en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av besöksnäringen samtidigt som näringslivet blir bättre förberedd inför eventuella framtida kriser.

Projektets vänder sig främst till

  • små- och medelstora företag inom besöksnäring.
  • entreprenörer, destinationsbolag, kommuner och andra verksamheter som arbetar med att utveckla besöksnäringen.

Finansiering

Projektet drivs av enheten för Tillväxt på Regionledningskontoret och pågår till och med 31 oktober 2023. Projektets totala budget är på 4 500 121kr, med ett ERUF REACT-stöd på 3 375 121kr och 1 125 000kr i regionala 1:1-medel.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?