Besöksnäring

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Besöksnäringen är en av Stockholmsregionens viktigaste branscher och en snabbt växande framtidsbransch. Region Stockholm arbetar aktivt tillsammans med länets kommuner, Visit Stockholm och andra aktörer för att utveckla besöksnäringen.

Besöksnäringen har en avgörande roll för att attrahera besökare och investeringar i hela Stockholmsregionen. Region Stockholm medverkar därför till att identifiera, utveckla och marknadsföra strategiska och hållbara besöksmål runtom i regionen. Det är viktigt för att öka attraktionskraften och för att internationellt positionera Stockholmsregionen som en attraktiv och livskraftig region att vistas och verka i.

Besöksnäringen kan också bidra till att utveckla en levande landsbygd och skärgård och underlätta för dem som vill leva och bo där. Region Stockholm medverkar därför till satsningar på att förlänga säsongen och för att sprida besökare och konsumtion över större geografiska områden.

Återhämtning och utveckling

Covid 19 pandemin drabbade besöksnäringen hårt och Region Stockholm medverkar genom flera insatser till branschens återhämtning och utveckling. Tillsammans med Almi erbjuder Region Stockholm rådgivning och stöd för affärsutveckling.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?