Näringsliv och tillväxt

Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion, med en branschbredd och förmåga till förnyelse som saknar motsvarighet i Norden och Östersjöregionen. Inom Region Stockholms uppdrag ingår främja forsknings- och näringslivsutvecklingen för att stärka regionens tillväxt och attraktionskraft.

Flygbild över Stockholm

För att regionen ska fortsätta att vara attraktiv måste nya idéer få utrymme, integrationen fungera och internationell tillgänglighet och synlighet skapas. För att lyckas med att fortsätta vara en framgångsrik och hållbar storstadsregion krävs:

  • social hållbarhet - att motverka utanförskap, otrygghet och polarisering
  • ekonomisk hållbarhet - att dagligen värna om företagsklimat och jobbskapande
  • ekologisk hållbarhet - att stoppa utsläppen av klimatgaser och främja god stadsmiljö

Region Stockholms Tillväxt- och regionplanenämnd har i uppdrag och verkar för att:  

  • ta tillvara regionens ekonomiska styrkor 
  • främja företagande och entreprenörskap
  • uppmuntra nytänkande i offentlig verksamhet 
  • stärka regionens internationella tillgänglighet och transporter.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?