Näringsliv och tillväxt

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. I Region Stockholms uppdrag ingår att främja forsknings- och näringslivsutvecklingen för att stärka regionens tillväxt och attraktionskraft. Allt arbete utgår från Näringslivs- och tillväxtstrategin för stockholmsregionen.

Region Stockholm ansvarar för näringslivsutveckling och tillväxt i Stockholmsregionen. Under 2022 inleds arbetet med att ta fram handlingsplaner som ska kopplas till Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen. Det görs i samverkan med många olika aktörer i regionen. 

Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen är en konkretisering av RUFS 2050 och innefattar även Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.

I Näringslivs- och tillväxtstrategin identifieras fyra inriktningsområden som behöver stärkas och utvecklas. 

  • Forskning, innovation och smart specialisering
  • Små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Export, internationalisering och investeringar
  • Strategisk kompetensförsörjning

Mer information

Mer information om bakgrunden till arbetet med näringliv och tillväxt i Region Stockholm samt RUFS 2050 hittar du under bilagor.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?