Statistik för landsbygdsnoder

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Åtta av länets orter på landsbygden är i RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) utpekade som landsbygdsnoder.

Foto: Bas Van Den Eijkhof

En landsbygdsnod är en ort som har betydelse för den omgivande landsbygden och som bedöms ha potential att utvecklas både som nod och bostadsort. Noderna har en befolkning om minst 1000 invånare och service såsom livsmedelsbutik, skola, idrottsplats och äldrevård vilket även skapar tillgänglighet till dessa för omgivande områden. Orten fungerar som en bytespunkt för kollektivtrafiken och har stöd för utveckling i kommunernas översiktsplaner. Landsbygdsnoderna är en del av den prioriterade bebyggelsestrukturen i RUFS 2050 vilket innebär att ny bebyggelse och service på landsbygden i första hand ska tillkomma här.

Åtta landsbygdsnoder i Stockholms län

I Stockholms län  är Mölnbo, Bergshamra, Rimbo, Stenhamra, Brottby Karby, Älmsta, Ösmo och Hallstavik utpekade som landsbygdsnoder.

Här nedan under externa länkar hittar du statistik och information om landsbygdsnodernas befolkningsstruktur, bebyggelsestruktur, sysselsättning, pendling, bredband och tillgång till service med mera. Materialet kan användas som underlag för länets kommuner och i Region Stockholms strategiska planering.

Här nedanför under externa länkar tar du del av all information. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?