Statistik och kartor för kärnöar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Några av de skärgårdsöar som saknar fast förbindelse till fastlandet är i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, utpekade som kärnöar.

Fotograf: Henrik Trygg/ mediabank.visitstockholm.com

Kärnöar är större öar som bedöms ha förutsättningar för samhällsservice och infrastruktur, vilket möjliggör en långsiktig och robust samhällsstruktur som säkrar grundläggande förutsättningar för fastboende och näringslivsutveckling. De 14 öarna är Arholma, Gällnö, Gräskö, Ingmarsö, Öja (Landsort), Möja, Nämdö, Ornö, Ramsö, Runmarö, Sandön, Svartsö, Tjockö och Utö.

Här nedan redovisas statistik om demografi, bebyggelsestruktur, upplåtelseformer och sysselsättning. Materialet kan utgöra underlag till såväl länets kommuners som Region Stockholms strategiska planering. 

Ta del av statistik och information här. (informationen presenteras i en storymap och vi rekommenderar att du använder webbläsare: Google Chrome, FireFox eller Microsoft Edge. Internet Explorer rekommenderas inte). 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?