Statistik för kärnöar i skärgården.

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Några av de öar som saknar fast landförbindelse till fastlandet är i RUFS 2050 utpekade som kärnöar.

Kärnöar är större öar som bedöms ha förutsättningar för samhällsservice och infrastruktur, vilket möjliggör en långsiktig och robust samhällsstruktur som säkrar grundläggande förutsättningar för fastboende och näringslivsutveckling. Här redovisas statistik och information om befolkningsstruktur, bebyggelsestruktur och sysselsättning. Materialet kan utgöra underlag till såväl länets kommuners som Region Stockholms strategiska planering

Ta del av statistik och information här. (informationen presenteras i en storymap och vi rekommenderar att du använder webbläsare: Google Chrome, FireFox eller Microsoft Edge. Internet Explorer rekommenderas inte). 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?