Hållbart fiske

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar för att nå ett hållbart fiske. Fiske i havet är en viktig resurs, både som livsmedelsförsörjning och för det lokala näringslivet. När fisket blir sämre får det konsekvenser för både ekonomin och ekosystemet.

Fiskebåt

Samarbete för ett hållbart fiske

Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro
För att bidra till att uppnå miljömässigt hållbart fiske har regionnätverket Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro bildats. I nätverket  ingår för närvarande 11 av landets regioner. Ett av det regionala fiskenätverks strategier för hållbart småskaligt yrkesfiske är att stärka det regionala ansvaret och inflytandet i fiskepolitiken. De regioner som ingår i detta nätverk har olika geografiska förutsättningar och problem men är eniga om att en starkare regional förankring behövs i fiskenäringen för att kunna stimulera ett hållbart fiske.

Seminarium om gränsöverskridande sälproblematik 
- via Teams 220127

Sälbeståndet växer nu mycket snabbt i Östersjön och belastar fiskebestånden hårt både med födosök och parasiter och omöjliggör det småskaliga kustfisket.

Därför anordnar det regionala fiskenätverket ett seminarium tillsammans med experter och politiker från Sverige och våra grannländer där vi diskuterar sälproblematiken ur ett gränsöverskridande perspektiv.

Se filmen från seminariet genom att klicka på bilden ovanför

Teamsmöte 210203

I början av februari ägde ett möte rum med det regionala kustfiskenätverket. Konferensen finns att ta del av här nedan, uppdelad i fyra avsnitt.

Del 1 Information om nätverket och exempel från Norrbotten

Del 2 Laxodling i Värmland och fiskmarknad i Stockholm

Del 3 Erfarenheter från Västra Götalandsregionen

Del 4 Diskussion och avrundning

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?