Arc Gate

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det är många som vill besöka skärgården. Men ibland kan det vara svårt att veta hur man kan ta sig dit. Under tre år kommer Region Stockholm och tre finska kommuner arbeta tillsammans i ett EU-projekt för att öka tillgängligheten.

Projektet, Arc Gate, kommer att utveckla en digital infrastruktur med bl a skärmar och kartor som ska underlätta resandet och främja besöksnäringen i skärgården. Totalt kommer projeket att arbeta med fjorton småhamnar varav fyra ligger i Stockholms skärgård och tio i Finlands skärgård.

Utveckla elcykelturismen

Projektet har också i uppgift att utveckla elcykelturismen bl a genom att uppföra laddningsstationer på några utvalda platser.

Arc Gate drivs av  Region Stockholm och finansieras av EU:s Central Baltic Interreg program och regionala utvecklingsfonden.

I Stockholms skärgård

I Stockholms skärgård kommer projektet att fokusera på hamnarna vid Årsta brygga, Sollenkroka, Möja och Utö. Dessa knutpunkter är utpekade som speciellt viktiga i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Arc Gate ställer höga krav på regional samverkan, bland annat mellan Trafikförvaltningen, Värmdö kommun, Haninge kommun, Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen. Regional samverkan är viktig för att förankra investeringar lokalt och för att bygga vidare på och överföra Länsstyrelsens samordningsarbete till Region Stockholm.

Samarbete med tre finska kommuner

De finska kommunerna som deltar i projektet är Kimitoön, Raseborg och Pargas. Region Stockholm har som huvudpartner ansvaret för att samarbetet mellan alla parter fungerar och att projektet följer projektplanen. Region Stockholm har också det övergripande ansvaret för kommunikation och ekonomi av hela projektet.

Fakta

EU-programmet Interreg Central Baltic ingår i Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Estland och Lettland. Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de baltiska staterna å den andra sidan. Interreg Central Baltic stöttar olika insatser som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionerna.

I Sverige är det länen Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland, Västermanland och Örebro som ingår i programområdet.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?