Landsbygd och skärgård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholms län är Sveriges tredje största landsbygdslän, med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. Det ska vara möjligt att leva, bo och försörja sig i alla delar av länet, det är en viktig del av hela regionens attraktionskraft

Vi lever i en storstadsregion med utpräglade landsbygds- och skärgårdsmiljöer, och en enorm bredd av service, upplevelser och natur. En av Stockholmsregionens största styrkor är kopplingen mellan stad och land. Närheten mellan landsbygd, skärgård och stad gagnar alla delar av Stockholm.

Vi stärker möjligheterna att leva på landsbygden

Region Stockholm arbetar på många olika sätt för att bidra till en levande skärgård och stärka möjligheterna att leva på landsbygden och i skärgården. Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 inkluderar hela länet. Den regionala Landsbygds- och skärgårdsstrategin kompletterar RUFS 2050 utifrån landsbygdens särskilda förutsättningar och behov. Utöver genomförandet av strategin ansvarar Region Stockholm för bidrag till verksamheter på landsbygden och i skärgården. Region Stockholm är också huvudfinansiär för Skärgårdsstiftelsen. Region Stockholm ingår också i det nordiska skärgårdssamarbetet och samordnar arbetet inom skärgårdsrådet.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?