Så ser otryggheten ut i länet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Trygghetskommissionen, med en extern särskild utredare, har överlämnat sin slutrapport till Region Stockholm. Slutrapporten beskriver insatser som Region Stockholm kan göra, själva och tillsammans med andra aktörer, för att förebygga brott och ordningsstörningar i Stockholmsregionen. Det har tidigare tagits fram interaktiva kartor (hotspotkartor) om hur otryggheten ser ut i länet.

Slutrapporten En trygg Stockholmsregion - Region Stockholms roll i arbetet med att öka säkerheten och tryggheten i Stockholmsregionen överlämnades den 30 november till Region Stockholm och anmäls i regionstyrelsen den 14 december

Trygghetskommissionens slutrapport

En trygg Stockholmsregion

Trygghetskommissionens delrapport

"Trygghet i fokus" Trygghetskommissionens delrapport 2021.PDF

Hotspotkarta över otryggheten i Stockholms län

OBS! Länken fungerar inte med Internet Explorer, använd gärna en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Safari.

Läs mer om beslutet att inrätta en trygghetskommission

Beslut att inrätta en trygghetskommission i Region Stockholm - Region Stockholm (sll.se)

Läs mer i ärendet Inrättande av Trygghetskommission

Regionstyrelsen 2019 inrattande-av-trygghetskommission.pdf

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?