Utveckling av regionala branschspecifika kompetensråd

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionala branschspecifika kompetensråd är en viktig del av regionens kompetensförsörjning. Kompetensråden ska se över att innehåll och kvalité i olika yrkesutbildningar motsvarar arbetsmarknadens krav och arbeta för att öka attraktionen till yrkesinriktade utbildningar. Detta projekt ska utveckla och stödja regionala kompetensråd inom fem olika branscher.

Foto: Michal Jarmoluk, Pixabay

Projektet ska

 • Utveckla och stödja regionala kompetensråd inom fem olika branscher
 • Branscherna är inom besök, bygg, handels, transport och teknik/industri

Kompetensråden ska

 • Fokusera på anställningsbarhet, utbildningskvalitet och attraktion till respektive bransch
 • Vara en naturlig del av samverkansplattformen Kompetensarena Stockholm 
 • Arbeta med strategiska frågor och genomföra konkreta insatser
 • Se över hur kompetensråden kan fungera efter projektets slut

Projektet vänder sig främst till

 • Branschorganisationer
 • Fackföreningar
 • Utbildningsanordnare
 • Huvudmän för utbildning
 • Myndigheter
 • Intresseorganisationer
 • Företag

Finansiering

 • Regionala tillväxtmedel (1:1)
 • Medfinansieras av 24 kommuner i Stockholms län

Projektet pågår mellan

2021-06-01 – 2024-05-31

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?