Kompetensarena Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kompetensarena Stockholm har som mål att skapa en hållbar kompetensförsörjning i regionen. Syftet är att skapa en gemensam regional bild kring utbildning och arbetsmarknadens behov och för att kunna underlätta matchning på arbetsmarknaden.

Vad är Kompetensarena Stockholm

Kompetensarena Stockholm är en plattform för dialog kring regionala kompetensförsörjningsfrågor. Representanter från politik, offentliga aktörer, kommunala och privata huvudmän för utbildning samt arbetsmarknadens parter möts för att planera utifrån den tillgång på kompetens som finns idag och de kommande behov som arbetsmarknaden har i länet.

Kompetensarena Stockholm är ett samarbete och skapades av Arbetsförmedlingen, Stockholms stad, Storsthlm och Region Stockholm i dialog med branscher och länets kommuner.

Hur arbetar Kompetensarenan

  • Kompetensarenan tar årligen fram en regional analys som beskriver utmaningarna på arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsbehovet som följer utmaningarna.
  • Utifrån analysen prioriterar Stockholmsregionens kompetensråd (SRKR) vilka utmaningar som kräver gemensamma insatser och ställningstaganden. Därefter formar rådet en samsyn om Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov.
  • I de branschspecifika kompetensråden träffas representanter från utbildning och arbetsliv med syfte att förbättra utbildningskvaliteten och öka attraktionen till den specifika branschen.
  • Kompetensarenan följer upp arbetet genom att föra dialog och kommunicera med utbildningsanordnare och arbetsmarknadens parter för att sedan föra in informationen till nästkommande analys.

Aktuellt

Den 26 oktober 2023 anordnar Kompetensarena en inspirationsdag för studie- och yrkesvägledare i Stockholm. Målet med konferensen är att förmedla fördjupad kunskap om olika yrken och branscher för att få fler elever att söka yrkesinriktade utbildningar.

Anmälan till inspirationsdag 26 oktober

Stockholmsregionens kompetensråd 

Stockholmsregionens Kompetensrådet (SRKR) består bland annat av politiska representanter från Region Stockholm, Storsthlm och Stockholms stad. I rådet ingår också representanter för arbetsmarknadens parter, myndigheter och akademier t ex KTH, Stockholms universitet och yrkeshögskolan. Rådet träffas 2–3 gånger per år. Deras uppgift är att utifrån den regionala analysen forma en samsyn kring de utmaningar som finns och ta fram en rekommendation om hur Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov ska kunna tillgodoses.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?