Bazaren för utställare

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Ställ ut på Sveriges största mässa för utbildning, rekrytering och starta eget! Bazaren arrangeras på Stockholm Waterfront den 16-17 februari 2023.

Bazaren är Sveriges största mässa för rekrytering, utbildning och starta eget. Mässan är ett välkänt koncept sedan många år tillbaka och anordnas numera av Region Stockholm i samarbete med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen  och Nyföretagarcentrum. 

Under två dagar besöker drygt 8 000 besökare mässan på Stockholm Waterfront för att söka jobb, studieplats eller starta eget. 

Bazarens temaområden

Rekrytering
Här möts företag som söker nya medarbetare och arbetssökande som vill ha ett jobb eller nya utmaningar. Arbetsförmedlingen är värd för temaområdet och erbjuder företag med rekryteringsbehov möjlighet att medverka. Vid den senaste mässan i juni 2022 deltog ett femtiotal rekryterande företag.

Jobb i Norr
Precis som förra gången deltar ett trettiotal rekryterande företag och kommuner från norra Sverige på Bazaren. På grund av stora industrietableringar är bristen på arbetskraft stor samtidigt som det behövs fler medarbetare inom bland annat vård och omsorg, transport och skola. Utställarna på ”Jobb i Norr” hoppas på många givande möten — både med blivande arbetstagare och kommuninvånare.

Utbildning
Hit kommer de som är intresserade av att studera för att träffa medarbetare från universitet, högskola, Komvux, yrkeshögskolor, folkhögskolor och annan vuxenutbildning. Även myndigheter och organisationer som studerande behöver ha kontakt med, till exempel kring studielån, antagning och validering, är på plats. 

Starta eget
Här samlas företag och organisationer som arbetar med att ge råd och stöd till dem som vill starta och driva företag. Nyföretagarcentrum Sverige är värd för temat.

Bazarens besökare

Bazaren lockar både kvinnor och män och könsfördelningen är jämn. De flesta är i åldern 20 till 50 år och sex av tio är utrikesfödda med annat modersmål än svenska.

Drygt hälften besökarna som är intresserade av att rekryteras har eftergymnasial eller längre utbildning, medan var tionde saknar utbildning på högre nivå än grundskola. En utbildning i administration, ekonomi eller hälso- och sjukvård är vanligast, men i stort sett alla yrkeskategorier finns representerade: ingenjörer, IT-specialister, pedagoger, yrkesförare, hantverkare, säljare med flera.

Besökarna som är intresserade av utbildning vill få information om all slags vuxenutbildning, till exempel folkhögskola, Komvux, yrkeshögskola, universitets- och högskoleutbildning. Många vill också veta mer om hur man finansierar sina studier och hur man går till väga för att få sina utländska betyg och examina validerade.

Mer än 90 procent av besökarna på tema Starta eget tycker att de fått mycket god information för att kunna gå vidare med planerna på ett liv som egen företagare.

Det här behöver du tänka på som utställare

För att både utställare och besökare ska få en så bra mässa som möjligt vänder Bazaren sig till:

  • Privata och offentliga arbetsgivare med ett konkret behov av att rekrytera.
  • Företag, organisationer och myndigheter som erbjuder vuxenutbildning, arbetar med antagningsfrågor eller studievillkor etc.
  • Företag och organisationer som ger råd och stöd till den som vill starta eget.

Eftersom drygt hälften av besökarna har sin bakgrund i ett annat land uppmuntrar vi språklig bredd bland utställarna. Engelska fungerar oftast bra, men att kunna kommunicera på ytterligare språk, till exempel arabiska, tigrinja, ukrainska eller ryska är en fördel. Tänk gärna på det även när du tar fram material till utställningen.

Alla utställare ska vara på plats under Bazarens öppettider: 10:00 till 16:00, torsdag och fredag.

Utställningsyta/monter

Montern saknar väggar och är möblerad med ett ståbord och två stolar. Alla utställare ansvarar själva för övrig inredning och material som roll-ups, datorer och skärmar etc. Om du behöver hyra möbler, tv-skärmar eller något annat beställer du det genom CityExpo till självkostnadspris, kontakta: kostas@cityexpo.se

Tillgång till el 10A/220V + 3 uttag ingår och WiFi är tillgängligt i hela utställningsområdet.

För utställare tema rekrytering och starta eget är utställningsytan kostnadsfri, för tema utbildning kostar montern 8 000 kronor.

Som utställare har du tillgång till kaffe och fikabröd i utställarloungen under Bazarens öppettider. Lunch/middag finns att köpa i närheten, till exempel på Centralstationen.

OBS! Utställningsytan är begränsad och monterplatserna kan bli fullbokade innan den 20 december.

Uppmöblering och nedmontering

Uppmöblering i montern sker onsdagen den 15 februari kl. 14.00 - 17.00. Som utställare kan man dessutom komma in en timme före mässan öppnar och stanna kvar en timme efter stängning för att rigga och förbereda inför, eller städa efter, mässdagen.

Nedmontering och borttransport sker endast fredag den 17 februari kl.16.00-18.00.

Marknadsföring

En kampanj riktad till besökare genomförs drygt 2 – 3 veckor innan mässan:

  • Dubbelsidiga skyltar på fönster på bussar och spårbunden trafik i hela Stockholms län.
  • Information genom Bazarens egna sociala mediekanaler (Instagram, Facebook och LinkedIn).
  • Information i engelsktalande och arabisktalande nyhetsmedier.
  • Direktutskick till arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och till rektorsnätverk för att nå SFI-studerande etc.

Parallellt med detta går alla aktörer ut med information i sina egna kanaler för att sprida information om mässan.

Boka plats

Bokningen är stängd för Bazaren februari 2023. 

För dig som är intresserad av rekryteringsfrågor

Alla utställare är välkomna att delta på ett seminarium om breddad rekrytering den 14 februari klockan 13 -16. Seminariet hålls i Länsstyrelsen Stockholms lokaler. För anmälan, kontakta: sam.yildirim@lansstyrelsen.se

 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?