Kompetensförsörjning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tillgång till kompetens är avgörande för Stockholmsregionens konkurrenskraft. Ett av de största tillväxthindren i Stockholmsregionen är att arbetsgivare inom många branscher har svårt att hitta rätt arbetskraft.

En väl fungerande arbetsmarknad behövs för att företagen ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och i den pågående strukturomvandlingen där vissa nuvarande jobb kommer att försvinna och förändras och andra som tillkommer. Omställningen kommer att kräva en förbättrad matchning på arbetsmarknaden och ett livslångt lärande för alla. Det är viktigt att ta tillvara kompetens som redan finns i länet men också att attrahera kompetens utifrån.

För att stärka området behövs följande insatser: 

  • Förbättra matchningen och förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad
  • Möjliggöra omställning och livslångt lärande
  • Tillvarata och validera kompetensen
  • Underlätta rekryteringen av internationella talanger och talanger med spetskompetens
  •  Aktualisera och tillgängliggör kartläggningar och analyser

I samverkan med olika aktörer arbetar Region Stockholm strategiskt med flera insatser för att på olika sätt säkra en långsiktig kompetensförsörjning för arbetsgivare som för arbetstagare bland annat genom:

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?