Projekt sortera rätt lätt

Avfall i Stockholmsregionen måste sorteras korrekt för att det ska kunna omhändertas på ett sätt som är både effektivt och klimatsmart utan att bidra till utsläpp av växthusgaser.

Idag står bl a plastförpackningar och plast i pappersförpackningar för en stor del av det avfall som förbränns i onödan och som istället skulle kunna användas mer resurseffektivt.

Region Stockholm har nu fått ERUF-medel för att göra en förstudie under år 2021 om hur avfallssorteringen ser ut i länets kommuner. Förstudien ska ge ett bra kunskapsunderlag för att kunna förbättra avfallshanteringen och minska utsläppet av växthusgaser. Resultatet av förstudien kommer att presenteras i december 2021.

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?